Tłoczenie soku z powierzonych owoców kierowane jest głównie do ludzi przedsiębiorczych: firm, producentów rolnych, spółdzielni, klientów indywidualnych, którzy dysponują własnymi owocami z przeznaczeniem na sok. Przywieź do nas swoje owoce a my wytłoczymy dla Ciebie sok, przygotujemy nastaw na wino/cydr, utrwalimy sok pasteryzacją tak abyś mógł się cieczyć produktem z własnych owoców przez cały rok.