Polityka prywatności Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy internetowej MASZSOK.PL jest Tłocznia Chocznia Nikodem Karelus (zwany dalej: Administratorem danych).

2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem z serwisu lub Polityką Prywatności należy kierować do Administratora danych na adres e-mail: maszsok.pl, lub na adres: os.Patria 16, 34-23 Chocznia

Dane osobowe

1. W czasie korzystania z naszego serwisu maszsok.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego interesu.

2. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z serwisem Platformy oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Platformie.

3. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych, technicznych, a na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Platformie, Użytkowników i ich zachowań.

4. Administrator informuje, iż każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych na adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego widniejącego na stronie. Ciasteczka (cookies) 1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z serwisem, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z serwisem. Niektóre obszary serwisu maszsok.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie).

2. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Google Analytics

1. Tłocznia Chocznia. korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. 5. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Zabezpieczenie danych 1. Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Platformy, nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści, konta, jak i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 2. Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności, aby zagwarantować prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, aby korzystanie z Platformy było bezpieczne dla Użytkowników. 3. W serwisie Platformy stosuje się należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wyłączenie odpowiedzialności Tłocznia Chocznia nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach. Postanowienia końcowe Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 30.10.2019. Tłocznia Chocznia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.